مشاوره

وکالت در دعاوی را باید معادل درمان در پزشکی دانست. همانگونه که درمان های مختلف پزشکی برای مداوای بیماری ها ضروری است اما بخش قابل توجهی از بیماری ها را با یکسری تدابیر پیشگیرانه ساده می توان مدیریت کرد تا عملاً نیازی به درمان وجود نداشته باشد

بسیاری از پرونده های موجود در دادگستری که امروزه شمار آنها از حد و اندازه خارج شده است با رعایت برخی نکات ساده حقوقی قابل اجتناب بودند ولی به دلیل ناآگاهی افراد از مقررات حقوقی و یا ساده انگاشتن پیامدهای حقوقی یک اقدام، تبدیل به یک پرونده حقوقی شده اند و طرفین دعوا را با چالش های رسیدگی قضایی مواجه کرده اند ضمن آنکه هزینه های گاه سنگینی را هم به آنها تحمیل کرده اند

مؤسسه دادرسان طغرانگار در تلاش است تا با ارائه مشاوره های حقوقی و به طور خاص ارائه مشاوره های تخصصی به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و نظارت بر قراردادهای داخلی و بین المللی، ریسک اقدامات حقوقی آنها را به کم ترین سطح ممکن تقلیل دهد