همکاران

(دکتر حسن طغرانگار (رئیس هیت مدیره


: موقعیت فعلی
استادیار گروه حقوق دانشگاه زنجان •
مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه زنجان •
رئیس دفتر مركز داوری اتاق بازرگانی ایران در زنجان •
رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی دادرسان طغرانگار •

: سوابق تحصیلی
(دکتری حقوق از دانشکده حقوق تطبیقی دانشگاه پانتئون سوربن (فرانسه •
عنوان رساله، سیاست جنایی ایران در قبال جرم سازمان یافته؛ مثال تجارت مواد مخدر
کارشناسی ارشد حقوق ( گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) - دانشگاه امام صادق (ع) تهران •
عنوان پایان نامه: جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین الملل
دیپلم علوم تجربی؛ دبیرستان امیرکبیر زنجان •

: سوابق آموزشی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه زنجان از سال 1391 •
عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه امام خمینی قزوین در مقطع تحصیلات تكمیلی از سال 1392 •
عضو هیئت علمی مدعو واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان؛ 1392 الی1393 •
عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان؛ 1380 الی 1383 •
عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه پیام نور واحد زنجان ؛ 1380 الی 1383 •
تدریس مكالمه زبان فرانسه در خانه زبان و جهاد دانشگاهی زنجان 1375 و 1379 •

: سوابق اجرایی
رئیس مرکز داوری اتاق زنجان از اردیبهشت 1393 •
مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه زنجان از مهر 1391 •
رئیس پردیس سهروردی دانشگاه زنجان 1393- 1392 •
مسئول امور اداری رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در پاریس 1387- 1385 •
دبیر كمیته سیاست جنایی مشاركتی شورای عالی توسعه قضایی 1383 – 1381 •
مسؤل مركز آموزش جهاد دانشگاهی واحد زنجان 1378 – 1377 •
مسؤل فرهنگسرای هلال زنجان 1377 •

: سوابق پژوهشی
: (تألیف (كتاب
سیاست جنایی ایران در قبال جرم سازمان یافته؛ مثال تجارت مواد مخدر(به زبان فرانسه) انتشارات دانشگاهی اروپایی، آلمان، 1393 •
حقوق سیاسی اجتماعی زنان، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مركز اسناد انقلاب اسلامی – 1383 •
آشنایی با قوه قضائیه (كتابچه آموزشی) ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه - 1383 •

: (ترجمه (كتاب
گزارش طرح مشاوره ملی جوانان ( فرانسه) دبیرخانه شورای عالی جوانان – 1377 •
مدیریت زندان ها در دوران گذار وفاق - 1382 •
حبس انسان مدار، سند بین المللی بهبود نظام زندانبانی - راه تربیت (انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان ها) - 1383 •
رویكرد حقوق بشری به مدیریت زندان ها وفاق - 1384 •

: تدوین، ویرایش و گردآوری مطالب
گزارش كارگاه های آموزشی " دادرسی ویژه نوجوانان " در سال های 80-1379 یونیسف، مرکز مطالعات توسعه قضائی قوه قضائیه 1381 •
نقش مددكاران اجتماعی در دادرسی ویژه نوجوانان یونیسف، مرکز مطالعات توسعه قضائی قوه قضائیه 1382 •
گزارش كارگاه های آموزشی دادرسی ویژه نوجوانان در سال 1381 یونیسف، مرکز مطالعات توسعه قضائی قوه قضائیه 1383 •
مجموعه مقالات و سخنرانی های اولین همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات حبس راه تربیت 1381 •
تبیین مشكلات زندان ها: پیامدها، راهبردها راه تربیت ، 1382 •

: طرح های پژوهشی
حقوق زن درایران، مشكلات وراهكارها،همكار طرح پژوهشی درتحقیقات علوم جزایی وجرمشناسی دانشگاه تهران بادكترمحمدآشوری 79 – 1375 •
حقوق سیاسی اجتماعی زنان، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مجری طرح پژوهشی در مركز اسناد انقلاب اسلامی 80 - 1376 •
بزهكاری سازمان یافتههمكار طرح پژوهشی در موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران با دكتر شهلا معظمی 84 – 1383 •
تاملی در سیاست جنایی مشاركتی سرپرست طرح پژوهشی در شورای عالی توسعه قضایی 83 - 1381 •

: مقالات چاپ شده یا ارائه شده در همایش های علمی
تفاوت های زنان و مردان در حقوق جزا همایش زن و اجتماع - اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان ، 1375 •
جهان در چنگ سازمان های بزهكار سمینار جوانان و اعتیاد - دانشگاه علم و صنعت تهران، 1379 •
آزار جنسی كودكان، یك پدیده، سه واكنش همایش حقوق كودك - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، 1383 •
آموزش قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر و آئین دادرسی کیفری در حیطه زندانبانی •
سیاست جنایی مشارکتی نشریه سیاست جنایی مرکز مطالعات توسعه قضائی •
نقش دانشگاهیان در ارتقای عدالت در جامعه سمینار علمی تخصصی دانشجویان ایرانی در اروپا، شهر نانت فرانسه، شهریور 1385 •
پیامبر گرامی اسلام و اندیشه عدالت، طرحی بر یک بحث همایش سیره نبوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، 1386 •
جایگزین های کیفر حبس در سیاست جنایی اروپا همایش بین المللی کاهش مجازات حبس، مرکز آموزش پژوهشی سازمان زندان ها، 1386 •
جایگزین های کیفرحبس درسیاست فرانسه جهت چاپ درکتاب سیاست های کاهش مجازات حبس1386 •
جایگزین های کیفر حبس در قلمرو نظام عدالت کیفری زنان فصلنامه حقوقی گواه، شماره 11، زمستان 1386 •
افق زمانی کوتاه در ذهن روسی ( ترجمه )ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال بیست و سوم شماره 2-1 ( پیاپی 254) مهر و آبان 1387 •
بزهکاری سازمان یافته و فیل تاریکخانه مولانا نشریه علوم جنایی موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران •
مرزهای شکننده سیاست جنایی مواد مخدر دائرة المعارف علوم جنایی، کتاب دوم، بنیاد حقوقی میزان، بهار 1392 •

: سوابق و فعالیت های متفرقه
دبیر اجرایی همایش "حقوق كودك"-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، 1383 •
دبیر یكی از گروه های كاری اولین نشست سراسری قضات سراسر كشور، 1382 •
عضو كمیته كشوری تدوین علمی موارد ارش و دیه، 82 – 1381 •
پژوهشگر مركز مطالعات توسعه قضایی، 80 – 1378 •
مشاور و مباشر تهیه برنامه برای فردا 6-1375 •
همكاری با مركز اسناد دانشگاه امام صادق (ع) در زمینه گردآوری و تدوین منابع رسانه ای فرانسه زبان، 1374 •(آقای محسن طغرانگار (مدیر عامل


: سوابق اجرایی
عضو پیوسته و مدیر توانمند سازی انجمن حقوقی غیاث از 23/12/82 لغایت 30/10/84 •
کارشناس حقوقی دانشگاه زنجان از مورخه 4/7/1384 لغایت 31/6/1392 •
عضو گروه مشاوران حقوقی روزنامه مردم نو از مورخه 29/1/86 تا 31/4/86 •
عضو اصلی شعبه 30 شورای حل اختلاف شهرستان زنجان از 7/7/86 لغایت 9/4/87 •
عضو اصلی شعبه 3 شورای حل اختلاف شهرستان زنجان از 10/4/87 لغایت 31/3/88 •
همکاری با دایره وصول مطالبات مدیریت شعب بانک کشاورزی از 7/11/86 که تاکنون ادامه دارد •
عضو هیأت رئیسه هیأت گلف استان زنجان از مورخه 19/5/88 تاکنون •


: حضور در همایش ها و سمینارها
عضو کمیته اجرایی سمینار نقش پلیس بین الملل در استرداد مجرمین - دانشگاه آزاد واحد زنجان مورخه 13/9/85
مدیر روابط عمومی همایش حقوق کودک - دانشگاه آزاد واحد زنجان مورخه 30 و 31/3/83
عضو کمیته اجرایی سمینار مجازات های جایگزین حبس – دانشگاه پیام نور واحد زنجان مورخه 23/12/85
مدیر هماهنگی ، اسکان و پذیرایی از مهمانان و اساتید شرکت کننده در سمینار تعامل پزشکان قانونی و حقوقدانان - دانشگاه آزاد واحد زنجان مورخه 12/3/84
ارایه مقاله هزینه های اقتصادی و اجتماعی جرم با مشارکت آقای دکتر محسن کلانتری در اولین همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان – 23 و 24/3/86 تهران
سمینار تخصصی قانون مناقصات و شرایط عمومی و خصوصی پیمان – موسسه نواندیشان کاسپین دانش صبا – 4/3/88


: سوابق پژوهشی
چاپ مقاله " جمعیت زندان ها در کشورهای آسیایی ، واقعیت ها ، گرایش ها و راه حل ها " ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال هفتم ، شماره 79 ، آبان ماه 1387
چاپ مقاله " اداره زندان های پر ازدحام بدون افزایش منابع " ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال هفتم ، شماره 81 ، دی ماه 1387


: دوره های آموزشی سپری شده
دارای گواهینامه مهارت بین المللی کاربری کامپیوتر ICDL در زمینه های
مفاهیم پایه به مدت 12 ساعت و کسب نمره 81 •
ویندوز( استفاده از کامپیوتر ) به مدت 8 ساعت و کسب نمره 100 •
ورد ( واژه پرداز ) به مدت 26 ساعت و کسب نمره 79 •
اینترنت ( اطلاعات و ارتباطات ) به مدت 12 ساعت و کسب نمره 92 •
پاورپوینت ( ارائه مطالب ) به مدت 20 ساعت و کسب نمره 95 •

دوره آموزشی با عنوان " مطالبه اجور و اجرت المثل " به مدت 17 ساعت از تاریخ 23/2/87 لغایت 7/3/87 و کسب نمره 20
دوره آموزشی با عنوان " الزامات قانونی در صدور رأی شورای حل اختلاف " به مدت 17 ساعت از تاریخ 30/11/86 لغایت 15/12/86 وکسب نمره 19
دوره آموزشی با عنوان " اقامه صحیح دعوی توسط نهادهای حقوقی در مراجع قضایی " به مدت 8 ساعت در تاریخ 16/7/87
دوره آموزشی با عنوان " راهبری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور " به مدت 10ساعت در تاریخ 30/11/87
دوره آموزشی با عنوان " نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف به جرایم مربوط به مراتع و اراضی ملی " به مدت 17 ساعت در تاریخ 14/12/87 و کسب نمره 18
دوره آموزشی با عنوان " رسیدگی کیفری در شوراهای حل اختلاف " به مدت 17 ساعت در تاریخ 14/12/87 و کسب نمره 18
دوره آموزشی با عنوان " رسیدگی به دادخواست تأمین دلیل " به مدت 4 ساعت در تاریخ 14/12/87 و کسب نمره 5/15
دوره آموزشی با عنوان " قانون مناقصات و شرایط عمومی و خصوصی پیمان " به مدت 8 ساعت در تاریخ 30/3/87
دوره آموزشی با عنوان " کارگاه آموزشی " به مدت 8 ساعت در تاریخ 6/4/88
دوره آموزشی با عنوان " حقوق ورزشی " به مدت 8 ساعت در تاریخ 15/11/88
دوره آموزشی با عنوان " تفکر خلاق " به مدت 4 ساعت در تاریخ 25/7/89
دوره آموزشی با عنوان " آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها " به مدت 8 ساعت در تاریخ 4/12/89 و کسب نمره 96 از 100
دوره آموزشی با عنوان " عزت نفس و اعتماد به نفس " به مدت 4 ساعت در تاریخ 10/2/90
دوره آموزشی با عنوان " روخوانی قرآن کریم " به مدت 28 ساعت از تاریخ 14/2/90 لغایت 14/3/90 و کسب نمره 20
دوره آموزشی با عنوان " طب سنتی و تغذیه صحیح " به مدت 6 ساعت از تاریخ 15/10/90
دوره آموزشی با عنوان " فرهنگ ترافیک و ایمنی " به مدت 4 ساعت از تاریخ 17/11/90


: فعالیت ها و توانایی های جانبی
آشنایی کافی با زبان انگلیسی
آشنایی کافی با برخی نرم افزارهای کاربردی کامپیوتر


: سوابق و فعالیت های متفرقه
مقام اول مسابقات کتابخوانی - مدرسه راهنمایی توفیق - سال اول راهنمایی– 1369
مقام اول مسابقات کتابخوانی - مدرسه راهنمایی توفیق - سال دوم راهنمایی– 1370
دریافت تشویق نامه از معاونت اداری و مالی دانشگاه زنجان 17280 مورخ 7/5/88
دریافت تشویق نامه از ریاست اداره حقوقی 574/دح مورخ 28/12/87
دریافت لوح تقدیر از سرپرست محترم دانشگاه زنجان . اردیبهشت سال 90
کسب مقام دوم تیمی مسابقات قهرمانی کارمندان دولت استان زنجان در رشته والیبال خرداد 90
کسب مقام سوم تیمی مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس در سال 90