داوری

فصل خصومت از طریق مراجع قضایی اگرچه اصلی ترین و مهم ترین شیوه حل و فصل اختلافات افراد می باشد اما تورم پرونده های دادگستری و در نتیجه کاهش سرعت رسیدگی و بر اثر تشریفات فراوان رسیدگی های قضایی باعث توجه فزاینده به روش های جایگزین دادرسی رسمی شده است و لذا روش هایی مانند داوری، سازش، میانجیگری، کدخدامنشی و ... مورد اقبال قرار گرفته اند.

در میان روش های جایگزین، اسلوب داوری تنها شیوه مناسب برای حل و فصل دعاوی و اختلافات تجاری به ویژه در دعاوی تجاری بین المللی به شمار می رود و به خاطر مزایای متعدد آن روز به روز بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد. اگر در دعاوی داخلی، شیوه داوری، یکی از جایگزین ها و بدیل های رسیدگی در محاکم قضایی به حساب آید و در دعاوی تجاری بین المللی شیوه منحصر به فرد حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می شود. زیرا هیچ مرجع قضایی یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد. بر همین اساس امروزه از یکسو به سبب کارآیی داوری و مزیت های آن نسبت به حل و فصل قضایی و از سوی دیگر افزایش معاملات و قراردادهای تجاری در سطوح مختلف ملی و بین المللی داوری به عنوان شیوه مناسب حل و فصل اختلافات تجاری از جایگاهی بس رفیع در نظام حقوقی کشورهای مختلف برخوردار شده است.

در بیشتر کشورها طرفین یک قرارداد یا دعوای تجاری عموماً ترجیح می دهند اختلاف خود را به داورانی ارجاع نمایند که یا دارای جایگاه برجسته ای در عرصه حقوق باشند و یا در حوزه تجارت و صنعت فردی خوشنام و بصیر به حساب آیند.

اعتماد برخی افراد به دانش نظری دکتر حسن طغرانگار به سبب هشت سال تحصیل حقوق تطبیقی در یکی از مشهورترین و معتبرترین دانشگاه های اروپا و تجربیات عملی ایشان موجب شده است تا در مورد برخی پرونده ها ایشان به عنوان داور انتخاب شده به حل و فصل اختلافات بپردازند.

دکتر طغرانگار با توجه به پذیرش مسئولیت دفتر مرکز داوری اتاق ایران در زنجان، از اردیبهشت سال 1393، به موجب ماده 20 آئین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران از پذیرش داوری هایی که به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان ارجاع شود خودداری می کنند، با این حال مؤسسه آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه شرط داوری، نحوه ارجاع به داوری و ... و تنظیم قراردادهای متضمن شرط داوری به تجار، بازرگانان و اشخاص حقوقی فعال در حوزه های تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی می باشد تا با بهره گیری مناسب از ظرفیت های داوری بتوانند در هنگام بروز اختلافات احتمالی از مزایای داوری مانند سرعت رسیدگی، هزینه کم تر، تخصصی بودن و محرمانه بودن رسیدگی استفاده نمایند.